26-09-2017: el Ministerio de Sanidad, Política Social y Infancia d’Espanya ha notificat una resolució de suspensió definitiva de les adopcions a Etiòpia, per manca de seguretat jurídica. Actualment, no es preveu la reobertura del país a mig termini.

IPI va ser la primera ECAI de l’Estat espanyol acreditada per Etiòpia, el 25-03-2002. A l’octubre de 2002 vam començar a tramitar els primers expedients d’adopció en aquest país. Des d’aleshores, IPI ha ajudat a portar arreu de l’Estat espanyol, a més de 1.000 infants originaris d’aquest meravellós país.

Etiòpia és un país fascinant, ple de contrastos, una de les civilitzacions més antigues de la Terra. La seva gent, plena de dignitat, viu majoritàriament al límit de la supervivència. És un país castigat per una història plena de guerres i sequeres, que actualment està fent avenços significatius i que mira cap al futur amb esperança. Però Etiòpia necessita ajuda, tota sola no se’n podrà sortir. Per aquest motiu, i com a ONG registrada al país, Etiòpia és un dels nostres objectius prioritaris per al desenvolupament de programes de cooperació.

A Etiòpia hi ha, malauradament, molts infants en situació de desemparament, orfes i abandonats. N’hi ha de totes les edats, però molts són infants grans, de més de 6 anys, grups de germans i criatures amb malalties i/o discapacitats més o menys importants. D’altra banda, el VIH és una lacra terrible, que està afectant una part important de la població, també els infants. Tota aquesta realitat, i el fet que siguem molt curosos i selectius en l’elecció dels orfenats i les vies amb les quals col·laborem (per tal de garantir la situació real i no forçada dels desemparaments dels infants), fa que el nombre d’adopcions que hem portat a terme en aquests anys no sigui més elevat, ja que la majoria de sol·licituds d’adopció –d’altra banda molt legítimes– són d’infants petits, sans i sense germans coneguts.

Dit això, ens sentim molt orgullosos de tots els nens i les nenes que han arribat d’Etiòpia, infants plens de vida i d’il·lusió, que ens ensenyen dia a dia uns valors que, de vegades, semblen oblidats per la nostra “societat del benestar”.

REQUISITS PELS ADOPTANTS

· Matrimonis (monoparentals no, excepte si fan una segona adopció al país).

· Diferència d’edat entre adoptants i adoptat no superior als 40 anys (en cas de
nadons). En cas d’infants més grans, la diferència d’edat pot augmentar,
gradualment, fins als 50 anys.

DOCUMENTACIÓ EXIGIDA PEL PAÍS

· Informe psicosocial
· Certificat d’idoneïtat
· Compromís de seguiment
· Carta sol·licitud d’adopció
· Certificat/s de naixement
· Certificat de matrimoni (fe de vida i estat les monoparentals)
· Antecedents penals
· Certificat/s de feina
· Certificat/s mèdics
· 2 cartes de recomanació
· Poders representant.

· 3 fotos tipus carnet i 4 ó 5 fotos normals de família, amics, etc.

· IPI s’ocupa de tota la legalització i traducció dels documents.

TRAMITACIÓ A ETIÒPIA

a) Els orfenats amb què col·labora IPI, ens remetran informació sobre el nen o la nena preassignats. Des de l’acceptació de l’assignació pels adoptants fins al viatge d’aquests a Etiòpia, transcorren uns dos mesos de mitjana. Els viatges a Addis Abeba es fan, normalment, en grups de famílies.

b) Un cop confirmada i acceptada l’assignació del menor, se subscriu un contracte d’adopció entre l’orfenat i el representant d’IPI a Etiòpia.

c) El nostre representant a Etiòpia s’encarregarà de traslladar i legalitzar tota la documentació necessària en amhàric, dipositant-la en el Ministeri d’Afers de la Dona, que ha de donar el seu vistiplau a l’adopció, de manera paral·lela al procediment davant la Cort de Justícia.

d) Un cop confirmat el primer judici, la família adoptant s’haurà de desplaçar al país per ratificar el seu consentiment a l’adopció, davant la Cort. Un cop obtinguda la sentència judicial, el nostre representant prosseguirà els tràmits per sol·licitar la partida de naixement, el passaport etíop i el visat a l’Ambaixada d’Espanya a Addis Abeba. Arribats a Catalunya, la família haurà de sol·licitar la inscripció de l’adopció al Registre Civil del seu domicili, per posteriorment obtenir la inscripció al Llibre de Família i l’emissió del passaport espanyol.  

e) L’estada de les famílies a Addis Abeba serà d’uns 15 dies, per finalitzar els tràmits d’adopció. IPI té un representant a Addis Abeba i traductors que parlen castellà i que acompanyaran les famílies durant la seva estada al país.

EL SEGUIMENT POST-ADOPTIU

Etiòpia exigeix la següent periodicitat en l’enviament d’informes de seguiment postadoptiu:

El primer any, als tres, sis i dotze mesos des de l’arribada. A partir del segon any, els seguiments són anuals fins que el menor compleixi els 18 anys.

COST ECONÒMIC

El cost de tot el procés d’adopció (tarifa ECAI, despeses de legalització de l’expedient, projectes de cooperació i despeses del procés a Etiòpia)
són:

Tarifa ECAI: 3.783,83 €
Despeses directes a Espanya: 1.626,07 €
Despeses directes a Etiòpia: 4.800,00 €
Total: 10.209,00 €
L’únic concepte que no està inclòs és el viatge i l’estada de la família a Etiòpia.

PROJECTES DE COOPERACIÓ I AJUDA

Visitau la web: www.ipi-cooperacio.org

 

Associació Iniciativa Pro Infància · Gran Via de les Corts Catalanes, 646, 1r 2a. 08007 Barcelona
Tel. 93 412 01 02 · info@ipi-ecai.org