2017: el país es troba en la darrera fase d’implementació del Conveni de la Haia de 1993 i es preveu que a principis de 2018 torni a acceptar noves sol·licituds d’adopció.

IPI va ser la primera ECAI de l’Estat espanyol acreditada a la Costa d’Ivori (març de 2002), tot i que no vam començar la nostra col·laboració efectiva amb el país fins a l’octubre de 2008, com conseqüència de la guerra civil que van patir entre el 19 de setembre de 2002 i l’any 2007, moment en el que es van unir els dos bàndols en els que s’havia dividit el país. Durant els anys següents es van reproduir alguns episodis, més puntuals, de confrontació bèl·lica, però des del 2010 el país sembla haver entrat en una situació de pau definitiva, retornant a poc a poc a l’estabilitat política, que tant necessita el país.

Costa d’Ivori compta amb 18 milions d’habitants. En el país conviuen persones de diferents ètnies, religions i procedències. Coneguda com la Suïssa d’Àfrica, per la seva verdor i riquesa, el país actualment mira amb optimisme i esperança el futur, després d’una guerra civil que ja ningú més desitja que es reprodueixi. De fet, fins l’any 2002, era un dels pocs països d’Àfrica en els que mai hi va haver conflictes bèl·lics destacables des de la seva independència, dada històrica molt positiva que avala que la pau definitiva, tant social com militar, és possible i podrà ser indefinida.

Malgrat la seva innegable riquesa en recursos naturals –molts d’ells espoliats pels europeus- i de posseir una de les economies més pròsperes de l’Àfrica negra, encara hi ha molts sectors desfavorits que necessiten ajut i assistència, entre ells la infància.

L’ 1 d’octubre de 2015, Costa d’Ivori va ratificar el Conveni de la Haia de 1993 de protecció de l’infant i cooperació en matèria d’adopció internacional.

L’ 11 de maig de 2016, l’administració ivoriana va decretar una suspensió de l’enregistrament de noves sol·licituds d’adopció, a fi efecte d’implementar la seva nova normativa i estructura per adaptar-se al Conveni de la Haia de 1993. S’espera que a principis de 2018 el país torni a acceptar noves sol·licituds.

REQUISITS DELS ADOPTANTS

· Matrimonis (preferiblement sense fills biològics, però sense que sigui un requisit invalidant). Un dels dos membres de la parella ha de tenir, com a mínim, 30 anys.

· Tot i que la llei exigeix 5 anys de matrimoni per poder adoptar, la Direcció General de la Protecció Social, administració competent en l’adopció d’infants, no demana cap antiguitat especial en els matrimonis, acceptant també parelles de fet que acreditin una convivència mínima de 5 anys.

DOCUMENTACIÓ QUE DEMANA EL PAÍS

· Informe psicosocial
· Certificat d’idoneïtat
· Compromís de seguiment
· Carta sol·licitud d’adopció
· Certificat/s de naixement
· Certificat de matrimoni (fe de vida i estat les monoparentals)
· Certificat/s de feina
. Passaport
· Certificat d’esterilitat/infecunditat/infertilitat d’un dels membre de la parella (recomanable).
· Poders representant y advocat.

· 2 fotos tipus carnet i 4 ó 5 fotos normals de família, amics, etc.

· IPI s’ocupa de tota la legalització dels documents.

TRAMITACIÓ A COSTA D’IVORI

Actualment, a Costa d’Ivori només hi ha la via pública per adoptar un infant i s’exigeix la mediació d’una ECAI. IPI gestionarà els expedients d’adopció, un cop legalitzats i traduïts.

L’adopció internacional depèn directament de la Direcció General de la Protecció Social, la qual es reuneix en una Comissió cada tres mesos, aproximadament, per assignar els infants adoptables de les quatre pouponnières públiques existents al país, a les famílies sol·licitants.

Un cop la família accepta l’assignació, es celebra el judici d’adopció en el Tribunal Civil del municipi on romana l’infant.

Quan la sentència és ferma, al cap de 30 dies, es tramiten els documents per a la sortida del menor. Un cop aconseguits, la família es desplaça a la Costa d’Ivori per recollir l’infant i per recollir el passaport i el llibre de família a l’ambaixada d’Espanya a Abidjan. L’estada de les famílies al país s’estima entre 6 i 7 dies.

L’adopció és plena, però és una decisió discrecional del Jutge ivorià.

IPI té un representant a la Costa d’Ivori i un intèrpret que parla castellà i que acompanyarà les famílies durant la seva estada al país.

PERFIL DELS MENORS ADOPTABLES INTERNACIONALMENT

Els infants susceptibles de ser adoptats internacionalment a Costa d’Ivori, tenen més de 18 mesos. La majoria no tenen problemes de salut destacables, per bé que, a priori, la seva assignació sempre haurà de coincidir amb el perfil psico-social dels sol·licitants.

EL SEGUIMENT POST-ADOPTIU

Costa de Marfil exige informes de seguimiento post-adoptivo. El primer año a los seis meses de la llegada y después anuales hasta los 18 años.

COST ECONŇMIC

El cost de tot el procés d’adopció (tarifa ECAI, despeses de legalització de l’expedient, projectes de cooperació i despeses del procés a la Costa d’Ivori) és de 13.675,00.- euros.

L’únic concepte que no està inclòs és el viatge i l’estada de la família a la Costa d’Ivori, així com la manutenció de l’infant a l’orfenat, des de que és assignat (100 €/mes).

PROJECTES DE COOPERACIÓ I AJUDA

IPI col·labora amb la Direcció Nacional de la Protecció Social, amb l’objectiu d’ ajudar les pouponnières públiques, especialment en programes dirigits a infants amb discapacitats i problemes de salut greus.

 

Associació Iniciativa Pro Infància · Gran Via de les Corts Catalanes, 646, 1r 2a. 08007 Barcelona
Tel. 93 412 01 02 · info@ipi-ecai.org