AVÍS: des de finals del 2012, Mali ha suspès la tramitació de nous processos d’adopció internacional. Per reprendre la tramitació, Mali ha de derogar l’article 540 del Codi de Família, aprovat el 30 de desembre de 2011, segons el qual només poden adoptar persones de nacionalitat maliana. En l’actualitat, sembla que la voluntat del país és la de deixar sense efecte aquest article, ja sigui revocant-lo o aprovant un nou text legal. En qualsevol cas, mentre no es produeixi aquest canvi, les adopcions internacionals continuaran sospeses. 

IPI va ser la primera ECAI de l’Estat espanyol acreditada a Mali (juliol de 2007). Mali va signar, el mes de setembre de 2006, el Conveni de La Haia en matèria d’ adopció internacional de 1993. IPI ha estat la primera Ecai del món acreditada a Mali després de la ratificació de l’ indicat Conveni. En el mes d’ octubre de 2007, vàrem començar a tramitar les primeres adopcions internacionals a Mali. En l’actualitat, hem mediat en quasi 200 adopcions d’infants malians.

Mali és un país amb 13,5 milions d’habitants i més de dos cops la superfície d’Espanya. És un país del tercer món, amb una renda per càpita de 250 euros anuals (això significa que la mitjana de la població ha de subsistir amb menys d’un euro diari). Hi ha una previsió de creixement demogràfic molt alta, a un país on el 65% de la seva superfície és desèrtica o semi-desèrtica (bàsicament ocupada pel desert del Sàhara). La religió majoritària és la musulmana, de signe moderat i amb fortes influències animistes. L’ idioma oficial és el francès.

Mali és un país que fa poc temps que s’ha obert a l’adopció internacional, amb molt pocs precedents.

La seva cultura mil·lenària, els seus meravellosos vestigis, la seva hospitalitat i optimisme, el fan un país del que és difícil no enamorar-se.

REQUISITS PELS ADOPTANTS

· Matrimonis (sense fills biològics, excepte si son d’un matrimoni anterior). Un dels dos membres de la parella ha de tenir com a mínim 30 anys. És requisit aportar un certificat d’infertilitat d’un dels membres de la parella.

. Dones solteres, sempre que no visquin amb persones del mateix sexe.

. Atesos els entrebancs culturals que es donen a la pràctica, IPI només podrà acceptar un nombre reduït d’expedients anuals de dones soles.

. Únicament son adoptables els infants menors de 5 anys, abandonats sense filiació coneguda o orfes.

. No s’admeten parelles de fet, ni matrimonis del mateix sexe.

DOCUMENTACIÓ EXIGIDA PEL PAÍS

· Informe psicosocial
· Certificat d’idoneïtat
· Compromís de seguiment
· Carta sol·licitud d’adopció
· Certificat/s de naixement
· Certificat de matrimoni (fe de vida i estat les monoparentals)
· Antecedents penals
· Certificat/s de feina
· Certificat/s mèdics
· Certificat d’esterilitat/infecunditat/infertilitat d’un dels membre de la parella.
· Certificat d’empadronament
· Poders representant y advocat.
· Declaració notarial d’un parent o amic que es farà càrrec del menor en cas de defunció dels pares adoptius.
· Certificats de moralitat i bona conducta.

· 2 fotos tipus carnet i 4 ó 5 fotos normals de família, amics, etc.

· IPI s’ocupa de tota la legalització dels documents.

TRAMITACIÓ A MALI

El nostre representant a Mali, s’encarregarà de traslladar i legalitzar tota la documentació necessària, dipositant-la a la Direcció Nacional de la Promoció del Menor i la Família, autoritat central competent en matèria d’adopció internacional, que ens enviarà la proposta d’assignació feta a la família, i a la vegada, rebrà per escrit la conformitat de l’assignació de l’ICAA i l’acceptació de la família, per poder iniciar-se el procediment al Tribunal de Justícia.

Un cop obtinguda la sentència judicial, s’han de esperar 15 dies per a que guany fermesa. Una vegada ferma, el nostre advocat prosseguirà els tràmits per sol·licitar la partida de naixement, el passaport de Mali i el visat de sortida, que s’aconseguirà a través de l’ambaixada d’Espanya a Bamako. Arribats a Catalunya, la família haurà de sol·licitar la inscripció de l’adopció al Registre Civil del seu domicili, per posteriorment obtenir la inscripció al Llibre de Família i l’emissió del passaport espanyol.

L’estada de les famílies a Bamako serà d’uns 6-7 dies, per finalitzar els tràmits d’adopció. IPI té un representant a Bamako que parla castellà i que acompanyarà les famílies durant la seva estada al país.

EL SEGUIMENT POST-ADOPTIU

Mali exigeix l’enviament d’informes de seguiment post-adoptius anuals fins els 18 anys.

COST ECONÒMIC

El cost de tot el procés d’adopció (tarifa ECAI, despeses de legalització de l’expedient, projectes de cooperació i despeses del procés a Mali) és de 10.440,83.- euros, desglossats en els següents conceptes:

Tarifa ECAI: 3.793,83 €
Despeses directes a Espanya: 1.502,00 €
Despeses directes a Mali: 5.155,00 €

Els conceptes que no estan inclosos  són el viatge i l’estada de la família a Mali, així com el donatiu que  la família fa a l’orfenat on romana el seu fill o filla i un altre donatiu a la Associació Cris des Meres (centre de reinserció de nens i nenes maltractats).

PROJECTES DE COOPERACIÓ I AJUDA

Des del mes de juliol de 2007, IPI va iniciar una col·laboració estable amb l’Associació ASSUREME RUE-MALI de Bamako.

Assureme Rue-Mali és una entitat privada sense ànim de lucre, fundada el 1998. L’Associació té com a fins socials la protecció de la infància i de la dona; acollir en el seu centre els menor que es trobin en situació desemparament o desprotecció i el control de mares i nens seropositius i la seva reinserció a la societat.

Des de que IPI col·labora econòmicament en el sosteniment del centre, hem pogut constatar una notable millora en les instal·lacions i prestacions: gaudeixen de més espai, poden estar separats per trams d’ edats, disposen d’una petita infermeria on el pediatre pot visitar-los setmanalment, s’ha ampliat considerablement el número de cuidadores (una per cada dos menors) i s’ha millorat l’alimentació dels menors.

IPI també col·labora amb l’associació Cris des Mères, que s’ocupa d’infants maltractats i víctimes de tota mena d’abusos.

Més informació a la web: www.ipi-cooperacio.org

 

Associació Iniciativa Pro Infància · Gran Via de les Corts Catalanes, 646, 1r 2a. 08007 Barcelona
Tel. 93 412 01 02 · info@ipi-ecai.org