AVÍS: Per decisió presa en la Comissió Interautonòmica de Directors Generals celebrada el 27/11/2011, no s'accepten noves sol·licituds d'adopció per a Vietnam, exceptuant les adopcions de menors amb necessitats especials, menors majors de 5 anys i grups de germans.

AVIS 2: en el procés de necessitats especials de Vietnam (conegut com a llista 2) IPI té la possibilitat de cercar la família més adient per a cada infant, valorant el perfil de cada família i les condicions de cada menor. La relació de condicions que el país considera com de necessitats especials, ve desglossada en el punt 7.

IPI ha estat dins el grup de les primeres ECAI espanyoles en acreditar-se a Vietnam, guanyant el concurs convocat a tal efecte per la Generalitat de Catalunya al març de 2008. A l’abril de 2010 vam aconseguir la nostra acreditació com a ECAI a Vietnam, iniciant els primers tràmits d’adopció en aquest país. En els sis primers mesos de funcionament al país, vam tramitar l’adopció de 16 infants vietnamites, que actualment viuen a Catalunya amb les seves famílies.

Vietnam és un país amb una història mil·lenària, un poble lluitador que ha superat tota mena d’adversitats i intents de colonització i domini davant potències molt més poderoses (Xina, França i els Estats Units), aconseguint mantenir la seva independència, i que mira sense rancúnies cap al futur, cada cop amb més esperança i prosperitat.

Ens trobem amb un dels països més singulars de l’orient, ple de vestigis històrics d’extraordinari valor i de belleses úniques creades per la natura, essent un poble molt acollidor, pacífic i generós.

Tanmateix Vietnam, que fa poc més de 30 anys va sortir victoriós, però absolutament destrossat, del seu últim intent d’invasió, en aquest cas per part dels americans, encara necessita ajuda externa per acabar de reconstruir el país. En aquest sentit, hi ha força infants desemparats sense possibilitat de trobar una família a Vietnam, als que se’ls hi obra com a últim recurs l’adopció internacional.

 

1 · REQUISITS

· Matrimonis

· Persones soles (en la pràctica, pensem que només dones)

· Diferència de vint anys, com a mínim, entre adoptant/s i adoptat.

· S’accepten fills biològics i adoptats.

 

2 · DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

· Certificat d’idoneïtat· Informe psico-social
· Compromís de seguiment post-adoptiu
· Poder representant
· Carta de motivació
· Passaport
· Llibre de família
· Certificat/s de naixement
· Certificat de matrimoni/ fe de vida i estat les monoparentals
· Certificat/s mèdics
· Declaració de la renda
· Antecedents penals
· Fotos

 

3 · TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT

IPI s’encarrega de legalitzar tota la documentació exigida pel país i d’enviar-la a la nostra representant a Vietnam, que la traduirà a la llengua del país i la presentarà al Departament d’Adopció Internacional del Ministeri de Justícia a Hanoi. El Departament d’Adopció Internacional, en base al llistat d’infants adoptables publicat per aquest mateix organisme vietnamita, trametrà l’expedient d’adopció a una de les quasi 70 províncies on hi tingui possibilitats de rebre una assignació.

El departament competent de la província en qüestió, després de diversos passos legals, comunicarà al Departament d’Adopció Internacional totes les dades de l’infant assignable. Un cop comprovada l’adequació de la proposta, el Departament d’Adopció Internacional comunicarà l’assignació a l’ECAI, que serà presentada a la família adoptant, prèvia conformitat de la Comunitat Autònoma corresponent.

La família adoptant, en el seu cas, acceptarà l’assignació de l’infant, fet que es comunicarà per l’ECAI al país. Des d’aquest moment, passaran entre un i tres mesos fins que la família pugui viatjar a Vietnam per a finalitzar els tràmits d’adopció.

L’estada de la família adoptant a Vietnam serà d’entre dos i tres setmanes, i serà un sòl desplaçament al país. La família, acompanyada per personal competent local de l’ECAI, haurà de viatjar a la província originària de l’infant, que és on s’oficialitzarà l’entrega del nen/a. Per finalitzar els tràmits de passaport i visat, la família haurà de desplaçar-se també, acompanyada de la nostra representant, a Hanoi, la capital del país, que és on es troba l’ambaixada espanyola.

 

4 · DURADA DEL PROCÉS

Estimem que la duració total del procés d’adopció a Vietnam, un cop rebi IPI el certificat d’idoneïtat, serà d’ entre 6 i 12 mesos per a les primeres famílies.

 

5 · EL SEGUIMENT POST ADOPTIU

Vietnam exigeix informes de seguiment post-adoptiu semestrals els tres primers anys.

 

6 · COST ECONÒMIC

El cost total del procés d’adopció a Vietnam serà de 19.221,00.- euros.
En aquest import no estaria inclòs el viatge i l’estada de la família a Vietnam.

 

7. INFANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS
IPI té oberta la via de l’adopció d’infants amb necessitats de Vietnam, que inclou alguna de les següents condicions:

  • Paladar partit i llavi leporí.
  • Ceguesa d'un ull o de tots dos.
  • Sordesa i mudesa.
  • Cames i braços arquejats.
  • Manca de dits o peus.
  • Infecció per VIH.
  • Cardiopaties.
  • Hernia umbilical i/o inguinal.
  • Manca d'anus o genitals.
  • Malalties de sang.
  • Malalties que requereixen tractament durant tota la vida.
  • Discapacitats.
  • Anèmia.
  • Retard psicomotor o del desenvolupament.
  • Estrabisme.
  • Dèficit visual o auditiu.
  • Malnutrició.
  • Infeccions respiratòries, pulmonars o urinàries.
  • Infeccions de la pell.
  • Altres malalties que limiten l'oportunitat d'adopció.
  • Infants més grans de 5 anys
  • Grups de germans

Com es pot observar, la tipologia i l’entitat de les diferents condicions de salut incloses a la llista 2 de Vietnam (necessitats especials) és molt diversa. Per això, és molt important destacar que IPI té la possibilitat de cercar la família més adient per a cada infant, valorant el perfil de cada família i les condicions de cada menor. Aquesta tasca la fem d’una manera individualitzada i treballant cas per cas.

 

PROJECTES DE COOPERACIÓ I AJUDA

IPI està col·laborant econòmica i logísticament amb el Departament d’Afers Socials de la Província de Quang Nam i amb dos orfenats de la zona.

 

Associació Iniciativa Pro Infància · Gran Via de les Corts Catalanes, 646, 1r 2a. 08007 Barcelona
Tel. 93 412 01 02 · info@ipi-ecai.org