AVÍS: Per decisió presa en la Comissió Inter Autonòmica de Directors Generals celebrada el 27/11/2011, només s’accepten sol·licituds d’adopció de menors amb necessitats especials, infants majors de 5 anys i grups de germans, tots ells inclosos dins l’anomenada llista 2 de Vietnam.

AVÍS 2: en el procés de necessitats especials de Vietnam (conegut com a llista 2) IPI té la possibilitat de cercar la família més adient per a cada infant, valorant el perfil de cada família i les condicions de cada menor. La relació de condicions que el país considera com de necessitats especials, ve desglossada més endavant.

Temps d’espera actual des de l’emissió del certificat d’idoneïtat: depenent del perfil del menor sol·licitat, però estimem que tot el procés es pugui resoldre en +/- 30-36 mesos. Aquest termini és només orientatiu i depèn de molts factors aliens a l’ECAI.

Antecedents

IPI ha estat dins el grup de les primeres ECAI espanyoles en acreditar-se a Vietnam, guanyant el concurs convocat a tal efecte per la Generalitat de Catalunya al març de 2008. A l’abril de 2010 vam aconseguir la nostra acreditació com a ECAI a Vietnam, iniciant els primers tràmits d’adopció en aquest país. IPI ja ha mediat en l’adopció de més de 100 infants d’aquest meravellós país.

Vietnam és un país amb una història mil·lenària, un poble lluitador que ha superat tota mena d’adversitats i intents de colonització i domini davant potències molt més poderoses (Xina, França i els Estats Units), aconseguint mantenir la seva independència, i que mira sense rancúnies cap al futur, cada cop amb més esperança i prosperitat.

Ens trobem amb un dels països més singulars de l’orient, ple de vestigis històrics d’extraordinari valor i de belleses úniques creades per la natura, essent un poble molt acollidor, pacífic i generós.

Tanmateix, Vietnam que fa poc més de 30 anys va sortir victoriós, però absolutament destrossat, del seu últim intent d’invasió, en aquest cas per part dels americans. Encara necessita ajuda externa per acabar de reconstruir el país. En aquest sentit, hi ha força infants desemparats sense possibilitat de trobar una família a Vietnam, als que se’ls hi obra com a últim recurs l’adopció internacional.

REQUISITS

· Matrimonis

· Dones soles (excepcionalment, homes sols)

· Diferència de vint anys, com a mínim, entre adoptant/s i adoptat.

· S’accepten fills biològics i adoptats.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

· Certificat d’idoneïtat· Informe psico-social
· Compromís de seguiment post-adoptiu
· Poder representant
· Carta de motivació
· Passaport
· Llibre de família
· Certificat/s de naixement
· Certificat de matrimoni/ fe de vida i estat les monoparentals
· Certificat/s mèdics
· Declaració de la renda
· Antecedents penals
· Fotos

TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT

a) Llista 1 (via ordinària): IPI s’encarrega de legalitzar tota la documentació exigida pel país i d’enviar-la a la nostra representant a Vietnam, que la traduirà a la llengua del país i la presentarà al Departament d’Adopció Internacional del Ministeri de Justícia a Hanoi. El Departament d’Adopció Internacional, en base al llistat d’infants adoptables publicat per aquest mateix organisme vietnamita, trametrà l’expedient d’adopció a una de les quasi 70 províncies on hi tingui possibilitats de rebre una assignació.

El departament competent de la província en qüestió, després de diversos passos legals, comunicarà al Departament d’Adopció Internacional totes les dades de l’infant assignable. Un cop comprovada l’adequació de la proposta, el Departament d’Adopció Internacional comunicarà l’assignació a l’ECAI, que serà presentada a la família adoptant, prèvia conformitat de la Comunitat Autònoma corresponent.

La família adoptant, en el seu cas, acceptarà l’assignació de l’infant, fet que es comunicarà per l’ECAI al país. Des d’aquest moment, passarà aproximadament un mes fins que la família pugui viatjar a Vietnam per a finalitzar els tràmits d’adopció.

b) Llista 2 (necessitats especials): IPI col·labora amb diverses províncies i orfenats arreu del país, els quals tenen, sota la seva tutela, infants considerats per Vietnam com de necessitats o característiques especials. Si algun d’ells és susceptible d’adopció, els departaments competents de la província, juntament amb el Departament d’Adopció del Govern Central de Hanoi, ens proposaran que li busquem una família per a aquest infant. Aleshores, IPI cercarà, dins de la seva llista d’espera, la família més antiga que encaixi amb el perfil del menor i, prèvia conformitat de l’ICAA, el proposarem a la família en qüestió.

Un cop la família accepti la proposta de preassignació, l’ECAI presentarà, al Departament d’Adopció de Hanoi, l’expedient de la família candidata. A partir d’aquí, s’obrirà un període de temps (3/4 mesos de mitjana) fins que el mencionat organisme emeti la carta definitiva acceptant l’assignació, que permetrà a la família viatjar al país en el termini aproximat d’un mes.

L’estada de la família adoptant a Vietnam serà d’entre dos i tres setmanes, i serà un sòl desplaçament al país. La família, acompanyada per personal competent local de l’ECAI, haurà de viatjar a la província originària de l’infant, que és on s’oficialitzarà l’entrega del nen/a. Per finalitzar els tràmits de passaport i visat, la família haurà de desplaçar-se també, acompanyada de la nostra representant, a Hanoi, la capital del país, que és on es troba l’ambaixada espanyola.

EL SEGUIMENT POST-ADOPTIU

Vietnam exigeix informes de seguiment post-adoptiu semestrals els tres primers anys.

COST ECONÒMIC

El cost total del procés d’adopció a Vietnam serà de 21.849,00.- euros.
En aquest import no estaria inclòs el viatge i l’estada de la família a Vietnam ni, si s’escau, un donatiu a l’orfenat.

INFANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS

IPI té oberta la via de l’adopció d’infants amb necessitats de Vietnam, que inclou alguna de les següents condicions:

  • Paladar partit i llavi leporí.
  • Ceguesa d'un ull o de tots dos.
  • Sordesa i mudesa.
  • Cames i braços arquejats.
  • Manca de dits o peus.
  • Infecció per VIH.
  • Cardiopaties.
  • Hernia umbilical i/o inguinal.
  • Manca d'anus o genitals.
  • Malalties de sang.
  • Malalties que requereixen tractament durant tota la vida.
  • Discapacitats.
  • Anèmia.
  • Retard psicomotor o del desenvolupament.
  • Estrabisme.
  • Dèficit visual o auditiu.
  • Malnutrició.
  • Infeccions respiratòries, pulmonars o urinàries.
  • Infeccions de la pell.
  • Altres malalties que limiten l'oportunitat d'adopció.
  • Infants més grans de 5 anys
  • Grups de germans

Com es pot observar, la tipologia i l’entitat de les diferents condicions de salut incloses a la llista 2 de Vietnam (necessitats especials) és molt diversa. Per això, és molt important destacar que IPI té la possibilitat de cercar la família més adient per a cada infant, valorant el perfil de cada família i les condicions de cada menor. Aquesta tasca la fem d’una manera individualitzada i treballant cas per cas.

PROJECTES DE COOPERACIÓ I AJUDA

IPI està desenvolupant molts projectes de cooperació i ajuda a Vietnam, adreçats a centres d’acollida d’infants. Un dels més sostinguts en el temps, és un projecte de suport a infants amb discapacitats greus de Rach Gia.

Més informació a: www.ipi-cooperacio.org

 

Associació Iniciativa Pro Infància · Gran Via de les Corts Catalanes, 646, 1r 2a. 08007 Barcelona
Tel. 93 412 01 02 · info@ipi-ecai.org