Colòmbia

MARÇ 2018

Inici del nostre projecte com a ECAI a Colòmbia

Temps d’espera actual des de l’emissió del certificat d’idoneïtat:

dependrà en gran mesura del perfil del menor i de les característiques i necessitats especials* que accepti cada família.

Translate »