Colòmbia

MARÇ 2018

Inici del nostre projecte com a ECAI a Colòmbia

Temps d’espera actual des de la recepció del certificat d’idoneïtat:

Dependrà en gran mesura del perfil del menor i de les característiques i necessitats especials* que accepti cada família. Orientativament, l’espera podria rondar els 2 anys, però insistim que en aquest país és clau el tipus d’oferiment de la família en relació a les necessitats especials que accepti.

És una estimació orientativa i que està subjecte a múltiples factors que no depenen de l’ECAI i que poden influir-hi de manera molt significativa.

Translate »