Mali

AVÍS

des de finals del 2012, Mali ha suspès la tramitació de nous processos d’adopció internacional. Per reprendre la tramitació, Mali ha de derogar l’article 540 del Codi de Família, aprovat el 30 de desembre de 2011, segons el qual només poden adoptar persones de nacionalitat maliana. En l’actualitat, sembla que la voluntat del país és la de deixar sense efecte aquest article, ja sigui revocant-lo o aprovant un nou text legal. En qualsevol cas, mentre no es produeixi aquest canvi, les adopcions internacionals continuaran sospeses.

IPI va ser la primera ECAI de l’Estat espanyol acreditada a Mali (juliol de 2007). Mali va signar, el mes de setembre de 2006, el Conveni de La Haia en matèria d’ adopció internacional de 1993. IPI ha estat la primera Ecai del món acreditada a Mali després de la ratificació de l’ indicat Conveni. En el mes d’ octubre de 2007, vàrem començar a tramitar les primeres adopcions internacionals a Mali. En l’actualitat, hem mediat en quasi 200 adopcions d’infants malians.

Mali és un país amb 13,5 milions d’habitants i més de dos cops la superfície d’Espanya. És un país del tercer món, amb una renda per càpita de 250 euros anuals (això significa que la mitjana de la població ha de subsistir amb menys d’un euro diari). Hi ha una previsió de creixement demogràfic molt alta, a un país on el 65% de la seva superfície és desèrtica o semi-desèrtica (bàsicament ocupada pel desert del Sàhara). La religió majoritària és la musulmana, de signe moderat i amb fortes influències animistes. L’ idioma oficial és el francès.

Mali és un país que fa poc temps que s’ha obert a l’adopció internacional, amb molt pocs precedents.

La seva cultura mil·lenària, els seus meravellosos vestigis, la seva hospitalitat i optimisme, el fan un país del que és difícil no enamorar-se.

Translate »