Qui som?

L’associació Iniciativa Pro Infància (IPI) és una entitat sense ànim de lucre constituïda el 4 d’abril de 2000, amb seu a Barcelona. Tal i com el seu nom indica, l’objectiu principal d’IPI és la protecció de la infància i, específicament però no exclusivament, la mediació en l’adopció internacional segons els criteris fixats al Conveni de La Haia de Protecció de la Infància de 1993.

IPI és una associació petita, bàsicament formada per professionals de diferents àmbits, però tots compromesos amb el món de la infància i amb una clara vocació per la protecció de menors –psicòlegs, advocats, pedagogs, assistents socials, etc.

La nostra entitat està estretament controlada pel Govern de la Generalitat de Catalunya (Espanya), amb auditories anuals, control constant de moviments, etc., que garanteixen la seriositat, la competència i l’ètica de la nostra tasca. Tanmateix, IPI ha estat acreditada per la Generalitat de Catalunya com a ECAI (entitat col·laboradora en l’adopció internacional) a Etiòpia, Costa d’Ivori, Kazakhstan, Senegal i Mali. Potser un dels nostres trets més característics és haver estat la primera entitat espanyola a acreditar-se com a ECAI als tres països citats. Probablement hi ha diverses raons per a això, però la més important és que a IPI només volem obrir vies on realment pugui ser necessària la nostra presència, on veritablement hi hagi infants desemparats que necessitin uns pares.

La realitat actual és que en la pràctica totalitat de països on es fan adopcions internacionals, afortunadament per als nens i les nenes, hi ha un excés de demanda de nadons adoptables. Altra cosa són, malauradament, els casos d’infants de més de 7 anys, grups de germans o criatures amb alguna discapacitat o malaltia greu. Sota el nostre parer, és en aquestes qüestions en les que hem d’aprofundir, on realment ens hem d’implicar les ECAIS i fer un veritable esforç en tots els sentits.

Pensem que l’adopció internacional és un darrer recurs per als infants desemparats i sense sortida digna al seu propi país. Hem estat i serem sempre molt curosos a l’hora de col·laborar amb un nou orfenat o en obrir una nova via per a l’adopció en un determinat país, sobretot pel que fa a l’ètica de les entitats respecte a la procedència real de les criatures, que no se’n fomenti l’abandonament o hi hagi pràctiques irregulars a països on, de vegades, impera la llei de la supervivència.

La gent que treballem a IPI ens sentim molt afortunats de formar part, encara que sigui d’una manera insignificant, del projecte d’adopció de les famílies. Valorem moltíssim la seva il·lusió, la seva paciència en aquest meravellós viatge i, en la mesura de les nostres possibilitats, sempre mirarem de fer aquest camí al més fàcil i planer possible. Tanmateix, a IPI ens estimem molt els països amb els quals col·laborem; països plens de dignitat que fan un acte de gran generositat en permetre que una família estrangera es faci càrrec de la seva infància més desfavorida.

Finalment, voldríem acabar aquest punt fent un sincer reconeixement a totes les famílies que hem tingut la sort de conèixer en aquests darrers anys, que han confiat en nosaltres, malgrat hi ha hagut moments de dificultats i incertesa. El seu suport i la seva paciència, però sobretot l’exemple que ens donen com a pares, ens ajuden molt a seguir endavant i a mantenir viva la il·lusió en el nostre projecte.

Translate »