Vietnam

AVÍS

IPI ACCEPTA I TRAMITA EXPEDIENTS PER A AQUEST PAÍS AMB NORMALITAT, TOT I QUE SEMPRE ESTEM SUPEDITATS AL CUPO ANUAL QUE ESTABLIM AMB LA DIRECCION GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA DEL MINISTERIO DE POLITICA SOCIAL Y AGENDA 2030.

EL CUPO DE 2023 JA S’HA OMPLERT

Temps d’espera actual des de la recepció del certificat d’idoneïtat: depèn del perfil del menor pel que s’ofereixi la família, però estimem que tot el procés es pugui resoldre en un temps d’espera d’entre tres i quatre anys per a noves sol·licituds.

És una estimació orientativa i que està subjecte a múltiples factors que no depenen de l’ECAI i que poden influir de manera molt significativa.

Translate »