Vietnam

AVÍS

Per decisió presa en la Comissió Inter Autonòmica de Directors Generals celebrada el 27/11/2011, només s’accepten sol·licituds d’adopció de menors amb necessitats especials, infants majors de 5 anys i grups de germans, tots ells inclosos dins l’anomenada llista 2 de Vietnam.

AVÍS 2

en el procés de necessitats especials de Vietnam (conegut com a llista 2) IPI té la possibilitat de cercar la família més adient per a cada infant, valorant el perfil de cada família i les condicions de cada menor. La relació de condicions que el país considera com de necessitats especials, ve desglossada més endavant.

Temps d’espera actual des de l’emissió del certificat d’idoneïtat: depenent del perfil del menor sol·licitat, però estimem que tot el procés es pugui resoldre en +/- 30-36 mesos. Aquest termini és només orientatiu i depèn de molts factors aliens a l’ECAI.

Translate »