Senegal

AVÍS

Senegal va ratificar el Conveni de l’Haia de 1993 relatiu a la Protecció del Nen i a la Cooperació en matèria d’Adopció Internacional l’1 de desembre de 2011. Senegal encara no ha implementat un procediment per a la tramitació de les adopcions internacionals segons estableix el C.H. El govern de Senegal va anunciar al febrer de 2012 que suspèn temporalment la recepció de nous expedients d’adopció fins que s’estableixi un procediment d’acord amb el C.H. Únicament es tramitaran els expedients presentats a Senegal abans de l’1 de desembre de 2011.

IPI ha estat la primera ECAI de l’Estat espanyol acreditada a Senegal, sent efectiva l’any 2007. Senegal compta amb 13 milions d’habitants, amb una població molt jove que destaca pel seu ingeni i dinamisme.

Les relacions entre Senegal i Espanya, en tots els àmbits, són notables, especialment pel gran nombre d’immigrants que han arribat a casa nostra i que han sabut, en general, integrar-se en la nostra societat sense perdre els seus orígens. També és un país que s’està descobrint pel turisme de masses, atesa la seva bellesa, l’espectacularitat de les seves platges i l’abundància de pesca dels seus rius.

Conegut com el país de la teranga –que significa hospitalitat en llengua wolof-, Senegal té grans contrastos, i una rica i diversa cultura. La llengua oficial és el francès i la religió majoritària la musulmana, de signe moderat, amb influències animistes.

Senegal compta amb pocs precedents en l’adopció internacional i ha seguit, fins ara, una política controvertida en temes d’infància desemparada amb una burocràcia, de vegades, difícil de comprendre.

Des de el any 2007 fins a la actualitat ens han arribat  molt poques assignacions. Existeixen diferents causes perquè això sigui així:

-El desconeixement que té la població senegalesa de l’adopció.

-Els pocs orfenats existents, tot i que hi resideixen forces menors de totes les edats, aquests no són adoptables ja que els seus tutors o parents no donen el consentiment per a que siguin adoptats.

-Les deficients estructures administratives que tramiten el procés d’adopció i els pocs tribunals de Justícia encarregats d’aquestes qüestions, fet que fa que es centralitzi el procés judicial en una única persona, el jutge o jutgessa, d’un únic tribunal competent.

De tota manera, la nostra permanència i compromís de col·laboració amb el país segueix ferma, degut especialment a l’excel·lent i abnegada tasca que estan desenvolupant les monges franciscanes de l’orfenat de Dakar.

Translate »