FAQS

En aquest apartat trobareu resposta a preguntes i temes que us puguin interessar. Consulteu les preguntes més freqüents i assegureu-vos que la vostra consulta no ha estat resolta prèviament. En cas contrari, contacteu amb nosaltres perquè puguem ajudar-vos a resoldre dubtes.

1.- Volem adoptar. Per on comencem?

Per iniciar un procés d’adopció internacional cal posar-se en contacte amb l’organisme competent a cada CCAA, que a Catalunya és l’Institut Català de l’Acollida i l’Adopció (ICAA). Us informaran dels passos a seguir, països on es pot adoptar i funcionament general.

2.- Podem començar un procés d’adopció internacional amb IPI?

Un cop la família disposa del certificat d’idoneïtat que expedeix l’organisme competent, IPI rep l’expedient i ens posem en contacte amb cada família per iniciar els tràmits pel país que hagi escollit la família.

3.- Què és el certificat d’idoneïtat?

El certificat d’idoneïtat és el document que declara a una família apta per a l’adopció internacional. Inclou el perfil de l’infant adoptable i el país on es dirigeix l’oferiment per adoptar de la família. S’obté després d’una formació i valoració que duu a terme cada organisme competent de les diferents CCAA; a Catalunya, l’Institut Català de l’Acollida i l’Adopció (ICAA).

4.- IPI pot acceptar famílies de tot l’estat espanyol?

Efectivament, des de l’entrada en vigor del reglament d’adopció internacional l’any 2020 no és necessari fer constar aquesta acceptació per escrit. Tan sols cal fer la sol·licitud a l’organisme competent de cada CCAA.

5.- Ja hem mirat la informació dels països a la pàgina web. Ens agradaria tenir més informació.

Fem dues sessions informatives mensuals, una en català i una en castellà. Consulteu les dates al calendari o clicant aquí. Podeu inscriure’us a la propera xerrada informativa contactant-nos per mail o per telèfon.

6.- Ens agradaria concertar una cita individual. Com podem fer-ho?

Si teniu dubtes concrets sobre un país o bé sobre el vostre perfil com a família, o bé si ja esteu molt avançats en el procés d’obtenció del certificat d’idoneïtat, contacteu-nos. Si esteu iniciant el procés o bé voleu informació genèrica, us serà més útil la sessió informativa on parlarem de tots els països, sorgiran dubtes generals, etc.

7.- La informació que apareix a la web està actualitzada?

La informació està actualitzada i revisada freqüentment. Quan hi ha una novetat o canvi el fem constar de manera gairebé immediata.

8.- En quins idiomes ens podeu atendre?

A part d’en català i castellà, us podem informar en anglès i francès. Heu de tenir en compte, però, que per a l’obtenció del certificat d’idoneïtat cal fer un curs que, fins a dia d’avui, és en català o castellà.

9.- El requisit del seguiment post-adoptiu és obligatori?

Sí, és obligatori. A part del compromís d’IPI amb cada país, la família també subscriu aquesta obligació al moment de firmar el contracte d’adopció per un país determinat, que estipula el nombre i freqüència de les sessions. Més enllà de la obligatorietat, és un espai personal per l’atenció individualitzada a cada infant i família en el seu procés d’integració del fet adoptiu.

10.- També feu altres tasques de protecció a la infància?

En l’àmbit internacional, l’any 2000 vam engegar la Fundació IPI-COOP per comprometre’ns amb el benestar d’aquells infants que no es beneficien de l’adopció internacional. Si voleu veure els nostres projectes, visiteu www.ipi-cooperacio.org